GIỚI THIỆU CHUNG

* TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

Trường THCS Lương Thế Vinh ®­îc sát nhập 2 trường THCS Đình Phùng và THCS Nam Cao từ năm 2003 theo chỉ đạo của UBND Huyện Kiến Xương. Và đây cũng là trường liên xã đầu tiên của Huyện Kiến Xương.

Trước đây, trường THCS Đình Phùng và THCS Nam Cao đều có đội ngũ giáo viên năng lực chuyên môn vững, chất lượng giáo dục ổn định, nhiều năm đạt các danh hiệu trường tiên tiến cấp huyện, cấp tỉnh. Năm 1992, trường THCS Đình Phùng được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Trường THCS Nam Cao đã từng được UBND huyện và phòng Giáo dục chọn đặt trung tâm thí nghiệm thực hành để phục vụ hoạt động chuyên môn, chuyên đề của giáo dục huyện nhà trong một thời gian dài.

 • Về cơ sở vật chất:

Từ khi sáp nhập, trường đã và đang nhận được sự đầu tư của UBND Huyện Kiến xương về cơ sở vật chất. Hiện nay nhà trường có 2 dãy nhà cao tầng, gồm 23 phòng học và công trình vệ sinh khép kín, đã đưa vào sử dụng có hiệu quả.

Phương tiện, thiết bị phục vụ dạy học khá đầy đủ. Đáp ứng được yêu cầu của công tác dạy- học.

 • Về đội ngũ

Cán bộ giáo viên nhà trường đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; giáo viên đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 75%.

Đội ngũ có phẩm chất chính trị tốt; năng lực, trình độ chuyên môn vững vàng; ý thức trách nhiệm cao.

Hàng năm có từ 3-5 cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu CSTĐ các cấp. Và 95-100% CBGV đạt danh hiệu LĐTT.

 Nhà trường liên tục đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến cấp Huyện, cấp Tỉnh.

 • Chất lượng giáo dục
 • Hằng năm nhà trường huy động học sinh đến trường với tỉ lệ cao. Tỉ lệ học sinh bỏ học dưới 1%.
 • Từ năm 2003 đến nay, cả hai xã  Nam Cao, Đình Phùng đều đạt tiêu chuẩn PCGD với tỷ lệ cao.
 • Chất lượng giáo dục của nhà trường ổn định và phát triển. Các hoạt động giáo dục đạo đức, văn hóa, bồi dưỡng học sinh giỏi, bồi dưỡng cho học sinh thi tuyển vào THPT được quan tâm và đã đạt thành tích cao.

Trường THCS Lương Thế Vinh là một đơn vị mạnh của giáo dục huyện Kiến Xương.

Trường THCS Lương Thế Vinh Kiến Xương Thái Bình
Nhãn

* THÀNH TÍCH TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH ( 5 năm)Từ: 2012- 2017

I/ NĂM HỌC 2012-2013

 1. Trường : Tập thể Lao động Tiên tiến: UBND tỉnh Thái Bình tặng Bằng khen
 2. Giáo viên:

          - Chiến sỹ thi đua cơ sở: 4 (đ/c: Phang, Chung, Thịnh, P.Lan )

          -  Lao động Tiên Tiến: 25 đ/c.

  • Giáo viên Giỏi Tỉnh: 0
  • Giáo viên Giỏi huyện: 7 (đ/c: Hương , Vân, Minh, Vi, Mát, Tuấn, Bắc )
 1. Học sinh

a) Học sinh Giỏi

  • Xếp loại học sinh giỏi khảo sát:   4
  • Xếp loại học sinh Thi Toán qua mạng: 5
  • Xếp loại học sinh thi Tiếng Anh qua mạng: 5
  • Số học sinh giỏi:  68

    b) Xếp loại Hạnh kiểm: Tốt 86,04 %    Khá 11,67 %    Trung bình 2,29 %

    c) Xếp loại Học lực: Giỏi 47,60 %  Khá 35,70 % Trung bình 16, 70 %

II/ NĂM HỌC 2013-2014

1.Trường : Tập thể Lao động Tiên tiến

2.Giáo viên:

          - Chiến sỹ thi đua cơ sở: 3 (đ/c: Phang, Chung, Bắc )

          -  Lao động Tiên Tiến: 24 đ/c.

  • Giáo viên Giỏi Tỉnh: 4 (đ/c: Hoài, Lan, Minh, Tuấn )
  • Giáo viên Giỏi huyện: 4 (đ/c: Ngân, Yến a, Vi, Bắc )

3.Học sinh

a) Học sinh Giỏi

  • Xếp loại học sinh giỏi khảo sát:   6
  • Xếp loại học sinh Thi Toán qua mạng: 22
  • Xếp loại học sinh thi Tiếng Anh qua mạng: 6
  • Số học sinh giỏi:  67

    b) Xếp loại Hạnh kiểm: Tốt 80,60 %    Khá 18,32 %    Trung bình 1,08 %

    c) Xếp loại Học lực: Giỏi 43,32 %  Khá 33,84 % Trung bình 22,85 %

III/ NĂM HỌC 2014-2015

1.Trường : Tập thể Lao động Xuất sắc

2.Giáo viên:

          - Chiến sỹ thi đua cơ sở: 5 (đ/c: Phang, Chung, Bắc, Thịnh, Mây )

          -  Lao động Tiên Tiến: 25 đ/c.

  • Giáo viên Giỏi Tỉnh: 2 (đ/c:L. Hiên, Yến a )
  • Giáo viên Giỏi huyện: 6 ( đ/c:Tuấn, Minh, Lan, Hương, Linh, Bắc )

3.Học sinh

a) Học sinh Giỏi

  • Xếp loại học sinh giỏi khảo sát:   1
  • Xếp loại học sinh Thi Toán qua mạng: 2
  • Xếp loại học sinh thi Tiếng Anh qua mạng: 6
  • Số học sinh giỏi: 85

    b) Xếp loại Hạnh kiểm: Tốt 82,58 %   Khá  16,48 %  Trung bình 0,76 %

    c) Xếp loại Học lực: Giỏi 36,93 % Khá 37,12 %  Trung bình 25,95 %

IV/ NĂM HỌC 2015-2016

1.Trường : Tập thể Lao động Xuất sắc

2.Giáo viên:

          - Chiến sỹ thi đua cơ sở: 4 (đ/c: Thịnh, Mây, Chung, Bắc )

          -  Lao động Tiên Tiến: 23 đ/c.

  • Giáo viên Giỏi Tỉnh: 2 (đ/c: Nhâm, Hiên)
  • Giáo viên Giỏi huyện: 3 (đ/c: Ngân, Hợi, Tuấn  )

3.Học sinh

a) Học sinh Giỏi

  • Xếp loại học sinh giỏi khảo sát:   6
  • Xếp loại học sinh Thi Toán qua mạng: 22
  • Xếp loại học sinh thi Tiếng Anh qua mạng: 6
  • Số học sinh giỏi: 106

    b) Xếp loại Hạnh kiểm:    Tốt 83,00 %  Khá 14,10 %  Trung bình 2,40%

    c) Xếp loại Học lực: Giỏi 37,80 %  Khá 41,40 % Trung bình 20,61 %

V/ NĂM HỌC 2016-2017

1.Trường : Tập thể Lao động Xuất sắc : UBND tỉnh Thái Bình tặng Bằng khen

2.Giáo viên:

          - Chiến sỹ thi đua cơ sở: 4 (đ/c: Thịnh, Chung ,Bắc, Mây )

          -  Lao động Tiên Tiến: 25 đ/c.

  • Giáo viên Giỏi Tỉnh: 2 (đ/c: Nhâm, Yến a )
  • Giáo viên Giỏi huyện: 6 (đ/c: Hiên, Yến b, Vi, Lan Nga Ngân )

3.Học sinh

a) Học sinh Giỏi

  • Xếp loại học sinh giỏi khảo sát:   4
  • Xếp loại học sinh Thi Toán qua mạng: 2
  • Xếp loại học sinh thi Tiếng Anh qua mạng: 2
  • Xếp loại thi Vật lý qua mạng thứ 14
  • Số học sinh giỏi: 169 giải

    b) Xếp loại Hạnh kiểm:

Tốt 80,87 %   Khá  16,52 %  Trung bình 2,61 %

    c) Xếp loại Học lực:  Giỏi 36,52 %   Khá 43,26 %  Trung bình  20,22 %

Kiến Xương, ngày 09 tháng 11 năm 2017    BGH