công văn số 324/PGHĐT v/v tổ chức hội thi khoa học kỹ thuật năm 2017